Relacja - Business Risks Prevention Forum

RELACJA

BUSINESS RISK PREVENTION FORUM

Dla ochrony wartości biznesu

25-26 listopada 2015, Warszawa

 

Za nami pierwsze Forum Business Risk Prevention zorganizowane pod hasłem przewodnim: „Dla ochrony wartości biznesu”. Celem spotkania była wymiana najlepszych doświadczeń w obszarze compliance, risk management i governance w gronie praktyków zarządzających tymi obszarami w Polsce. Podczas dwóch dni spotkania uczestnicy skoncentrowali się w pełni na kwestii polityki uczciwych praktyk biznesowych i praktycznym zabezpieczeniu ryzyk związanych z nadużyciami, defraudacjami, korupcją, a ostatecznie utratą reputacji, mogących prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych.

Ochrona wartości biznesu – praktyczne podejście do implementacji antyfraudowych programów prewencyjnych w firmie i ochrona reputacji, zostały poruszone na początku spotkania. Swoimi doświadczeniami dzielili się kolejno eksperci z ETHIC Intelligence, Deloitte, Orange Polska i Nationale-Nederlanded. Uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać strategiczne znaczenie i korzyści wynikające z wprowadzanych programów antykorupcyjnych dla zarządów i firmy, ale także możliwości ich praktycznego pomiaru i KPIs. Zróżnicowane grono prelegentów pozwoliło porównać międzynarodowe i lokalne rozwiązania, poszerzając wachlarz możliwości działań w reprezentowanych firmach. Otwartość uczestników, żywe dyskusje i przytaczane własne przykłady pozwoliły pogłębić tematy i pokazać praktyczną stronę stosowanych rozwiązań – zarówno na poziomie strategii, procedur, jak i komunikacji.

W drugiej części dnia pogłębione dyskusje kontynuowane były w ramach sesji tzw. specjalistycznych stolików tematycznych poświęconych m. in.: rozdziałowi obowiązków i uprawnień w ramach audytu IT oraz trudności, jakie wynikają w tym obszarze; a także sposobom prewencji
w największych obszarach ryzyk na pograniczu biznesu i prawa karnego. Stoliki moderowane były przez ekspertów reprezentujących Grupę Onet.pl oraz kancelarię Bird & Bird. Nieformalny klimat późniejszego koktajlu pozwolił na stworzenie atmosfery zaufania i poszerzenie kontaktów, a także na zamknięcie dnia z pakietem dodatkowych inspiracji gotowych do zastosowania na własnym gruncie.

Tematem przewodnim drugiego dnia był „compliance i minimalizacja ryzyka w organizacji”. Nieco zaczepnie postawione na początku dnia pytanie „czy opłaca się być uczciwym”, pozwoliło spojrzeć na wymiar etyczny firmy i jego wpływ na biznesowe bezpieczeństwo organizacji. Wspólna analiza obszarów szczególnego ryzyka w organizacji, stosowane przez organizacje w Polsce definicje i stawiane granice – pozwoliły wyciągnąć wnioski prowadzące do rozwiązań minimalizujących największe zagrożenia.

Szczególną uwagę zwrócono na relacje z dostawcami i stosowaną kontrolę w tym obszarze – business partner due diligence, oraz aspekty związane z programami ‘whistle blowing’. Podsumowaniem spotkania i omawianych programów prewencyjnych stała się prezentacja biznesowego podejścia antykryzysowego – m.in. schematu funkcjonowania ciągłości działań w organizacji, a także planów awaryjnych – ich tworzenia i weryfikacji.

Swoimi doświadczeniami podczas tegorocznego spotkania podzielili się Dyrektorzy odpowiedzialni za obszar compliance, polityki korporacyjnej i zarządzanie ryzykiem m.in. następujących firm: Kompania Piwowarska, Pepsico Consulting Polska, BASF Polska, Siemens Polska, Arcelormittal Polska, LeasePlan Fleet Management, Deloitte.

Dziękujemy za otrzymane od uczestników sugestie dotyczące kolejnej edycji wydarzenia. To dla nas cenne wskazówki, dzięki którym możemy poprawiać jakość merytoryki i organizacji naszych spotkań. Szczególnie cieszy nas fakt dużej ilości wypełnionych ankiet oraz otrzymanych not podczas tego spotkania. W świetle wyników ankiet, strona organizacyjna wydarzenia została oceniona na 4,8 punktów w skali 1-5, zaś ponad 90% uczestników zadeklarowało chęć udziału w przyszłorocznej edycji spotkania. To dla nas ogromne wyróżnienie i zobowiązanie do wytężonej pracy!

 

Poniżej prezentujemy 3 najwyżej ocenione prelekcje:

  • Czy opłaca się być uczciwym?
    Paweł Kwiatkowski, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Rzecznik Prasowy, Kompania Piwowarska
  • Narzędzia zgłaszania oraz weryfikacji nadużyć w firmie
    Magdalena Soboń – Stasiak, Compliance Officer, Chief Specialist – Lawyer, ArcelorMittal Poland
  • Polityka Gift, Entertainment and Bribes oraz Code of Conduct – teoria czy rzeczywiste praktyki
    Maria Marczewska-Kosińska, Compliance & Ethics Officer Western & Southern Europe, Pepsico Consulting Polska

 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Prelegentom za gotowość podzielenia się swoim doświadczeniem podczas Forum. Uczestnikom zaś dziękujemy za szczególną otwartość i ożywione dyskusje. To Państwo stworzyli klimat tego Forum a praktyczne rozwiązania i przytaczane lessons learned stanowiły jego niewątpliwą wartość dodaną.

Do zobaczenia za rok!

Katarzyna Żychoń
Conference Director

 

Opinie o forum

„Cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w Business Risk Prevention Forum. Wysoko oceniam zarówno zaproponowany format konferencji (wykłady oraz sesje w mniejszych grupach), jak również całą stronę organizacyjną. Oby więcej takich owocnych spotkań!”

dr Teresa Woźnicka, Compliance Officer & Operational Risk Manager, LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.

 

Więcej informacji

Katarzyna Żychoń
Conference Director

e-mail:
katarzyna.zychon
@bbm.pl

tel.: +48 12 350 54 07

Galeria:

PARTNER

PATRON MEDIALNY