PROGRAM FORUM

English Agenda

Dzień 1, 25 listopada

 

Prowadzący Forum: Karol Rajewski, Chief Compliance Officer, Departament Zarządzania Ryzykiem Compliance, Nationale-Nederlanden

Rejestracja i poranna kawa

Oficjalne otwarcie Forum i sesja networkingowa

Katrzyna Żychoń, Conference Director, Blue Business Media

NA STRAŻY WARTOŚCI BIZNESU

The business case for anti-corruption compliance

Philippe Montigny, President, ETHIC Intelligence Certification Committee

 • How corruption prevention is a strategic opportunity for board members, not just a legal issue
 • How does your program measure up? Key components of leading anti-corruption compliance programs
 • What international guidelines and professional standards say on preventing corruption
 • Top reasons why a corruption-related crisis is more damaging than any other crisis
 • Effective ways for companies and their managers to protect themselves from corruption allegations

Ryzyko utraty reputacji wśród najważniejszych wyzwań firm na świecie – konsekwencje dla biznesu. „Reputation@Risk” – globalne badanie Deloitte

Irena Pichola, Partner, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte Jacek Kuchenbeker, Starszy Menadżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

 • Czynniki oddziałujące na poziom ryzyka reputacyjnego spółki
 • Skutki materializacji ryzyka reputacyjnego dla biznesu
 • Kto odpowiada za zarządzanie ryzykiem reputacyjnym
 • Zarządzanie ryzykiem reputacyjnym
 • Najczęstsze wyzwania w sferze zarządzania ryzykiem reputacyjnym

Przerwa na kawę i networking

Wdrożenie w życie compliance, risk management i governance – integralność strategii, procedur i operacji organizacji

Sławomir Chmielewski, Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością, Orange Polska

 • CRG – kultura działania całej organizacji oraz system pełen synergii wykrywający ryzyka
 • Normy podstawowe jako istotny element działania systemu
 • Działania komunikacyjne jako element zwiększający świadomość pracowników i szkolenia jako niezbędny element efektywnego systemu

Jak skutecznie zabezpieczyć biznes przed ryzykiem poważnych strat

Karol Rajewski, Chief Compliance Officer, Departament Zarządzania Ryzykiem Compliance, Nationale-Nederlanden

 • Skuteczne przeciwdziałanie oszustwom w organizacji – współpraca w ramach organizacji; rola funkcji antifraud; różne modele usytuowania
 • Efektywne zarządzanie incydentem/fraudem w ramach organizacji – współpraca wewnętrzna oraz zewnętrzna (z prokuraturą)
 • Lessons learned – jak mądrze wyciągać wnioski z zaistniałych nieprawidłowości oraz strat

„Bogu ufamy. Inni przynoszą dane” – ocena ryzyk zgodności na podstawie danych transakcyjnych

Wojciech Litwin, Compliance Officer, Data Privacy Officer, Six Sigma Master Black Belt, MSD

 • Ryzyka compliance w branży farmaceutycznej – największe wyzwania
 • Sposoby ewaluacji ryzyka i jak je minimalizować
 • Analiza transakcji pod kątem ryzyk compliance

LUNCH

SESJE SPECJALISTYCZNYCH STOLIKÓW TEMATYCZNYCH
Dyskusje w interaktywnych grupach eksperckich, pozwalające na zgłębienie najważniejszych zagadnień i problemów w gronie praktyków. Odbędą się dwie sesje specjalistycznych stolików tematycznych, dzięki czemu każdy z uczestników może wziąć udział w 2 poniższych dyskusjach.

I SESJA SPECJALISTYCZNYCH STOLIKÓW TEMATYCZNYCH

 1. Rozdział obowiązków i uprawnień w praktyce audytu IT
  Jan Wittlin, Group Internal Audit and Risk Manager, Grupa Onet.pl

  • Zagadnienia i trudności związane z audytem rozdziału obowiązków
  • Ochrona i bezpieczeństwo danych – kluczowe obszary
  • Automatyzacja audytu IT
  • Interpretacja wyników i ich możliwe wykorzystanie
 2. Największe obszary ryzyka na pograniczu biznesu i prawa karnego. Praktyka i sposoby prewencji
  Arkadiusz Matusiak, Senior Associate, szef praktyki prawa karnego, Bird & Bird

Przerwa na kawę i zmianę stolików tematycznych

II SESJA SPECJALISTYCZNYCH STOLIKÓW TEMATYCZNYCH

Koktajl – idealna okazja do poszerzenia kontaktów i nieformalnych rozmów w gronie uczestników Forum

Zakończenie pierwszego dnia Forum

Dzień 2, 26 listopada

 

Rejestracja i poranna kawa

COMPLIANCE & RISK MITIGATION a KULTURA ORGANIZACYJNA

Czy opłaca się być uczciwym?

Paweł Kwiatkowski, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Rzecznik Prasowy, Kompania Piwowarska

 • Etyczne wymiary działania firmy i ich wpływ na finansowe bezpieczeństwo biznesu
 • System kontroli i zabezpieczeń przed nadużyciami etycznymi
 • Praktyczne aspekty działania Komisji ds. Etyki w Kompanii Piwowarskiej

Gifts and Entertainment Policy i Code of Conduct vs. Bribes – teoria czy rzeczywistość?

Maria Marczewska-Kosińska, Compliance & Ethics Officer Western & Southern Europe, PEPSICO CONSULTING POLSKA

Przerwa na kawę i networking

Business Partner Due Diligence – punkty krytyczne weryfikacji partnerów biznesowych

Małgorzata Żurowska, General Counsel, Compliance Officer EUC, BASF Polska

 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy badania partnerów businessowych
 • Implementacja systemowa i strukturalna. Nabyte doświadczenie
 • Szkolenia: wnioski płynące z implementacji projektu kontroli partnerów biznesowych

Obszary szczególnego ryzyka i sposoby jego minimalizacji – potencjalne konflikty interesów

Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer, Siemens Polska

 • Szacowanie ryzyka compliance w przedsiębiorstwie
 • Proces oceny, analiza rezultatów oraz środki zaradcze
 • Konflikt interesów – obszary najbardziej narażone i jak eliminować zagrożenia
 • Przypadki konfliktu interesów i przykłady zastosowanych rozwiązań

LUNCH

Whistleblower – sygnalista czy donosiciel.

Dyskusja Panelowa z udziałem: Moderator:

Zbigniew Korba, Partner, Radca Prawny, Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Paneliści:

Magdalena Soboń – Stasiak, Compliance Officer, Chief Specialist – Lawyer, ArcelorMittal Poland Małgorzata Żurowska, General Counsel, Compliance Officer EUC, BASF Polska Maria Marczewska-Kosińska, Compliance & Ethics Officer Western & Southern Europe, PepsiCo Consulting Polska Radunka Cvejić, Niezależny Ekspert

Narzędzia zgłaszania oraz weryfikacji nadużyć w firmie

Magdalena Soboń – Stasiak, Compliance Officer, Chief Specialist – Lawyer, ArcelorMittal Poland

 • Procedura szkoleniowa dla pracowników
 • Sposoby notyfikacji nadużyć w Spółce
 • Weryfikacja zgłoszeń

Organizacja systemu Business Continuity Management w instytucji finansowej

dr Teresa Woźnicka, Compliance Officer & Operational Risk Manager, LeasePlan Fleet Management

 • Źródła kryzysu
 • Ogólny schemat funkcjonowania systemu ciągłości działania w organizacji
 • Plany awaryjne – wyzwania związane z ich tworzeniem
 • Testowanie – przykłady

Podsumowanie spotkania i losowanie zaproszenia na kolejną edycję

Zakończenie Forum, rozdanie certyfikatów

PARTNER

PATRON MEDIALNY